• nl

Bienvenue

Art de Vivre

Chambres d'Hôtes & Gîtes

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CHAMBRES D’HÔTES & GÎTES “ART DE VIVRE” te TREIGNAC, FRANKRIJK
Wij heten u van harte welkom in “Art de Vivre” te Treignac, Frankrijk, en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.


1. Algemeen

 • De eigenaar van B&B “Art de Vivre” kan zich (indien nodig) laten vervangen door een vertegenwoordiger.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Art de Vivre” en gebruikers van de Gîtes, 3 Rue Soulanche 19260 Treignac Frankrijk.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. Ook is het mogelijk deze uit te printen via de website.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voorrekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in of rond B&B “Art de Vivre” zijn voorrekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten/ huurders dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten/huurders, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot “Art de Vivre” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten/huurders van “Art de Vivre” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement

2. Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per E-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt “Art de Vivre” een bevestiging (mits plaats beschikbaar).
 • Voor het direct reserveren van een verblijf in “Art de Vivre” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Wij vragen bij een reservering een aanbetaling van 50%. Zodra deze aanbetaling op onze rekening staat is de boeking definitief. De hoogte van de aanbetaling wordt via het reserveringsformulier naar u toegezonden per mail. In sommige gevallen, wordt de aanbetaling contant betaald bij aankomst. Dit door b.v. kort voor aankomstdatum boeken. Het restantbedrag rekent u contact af bij aankomst of per internetbankieren bij de receptie. Mogelijke extra’s rekent u contant af of via internetbankieren af voor of bij vertrek.

3. Betaling

 • De verblijfskosten in B&B “Art de Vivre” dienen voor 50 % bancair aanbetaald dienen te worden. Het restant van de verblijfskosten dienen bij vertrek contact te worden afgerekend of via internetbankieren bij de receptie.
 • Voor de overige kosten zoals b.v. drinken dient u bij vertrek contant af te rekenen of via internetbankieren bij de receptie. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.


4. Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen kamer of Gîte alsnog aan derden kunnen aanbieden.
  Bij annulering geldt de volgende regeling voor betaling:
  Annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs
  Annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs
  Annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs
  Een annulering dient u via e-mail of telefonisch te melden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
 • Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw kamer of Gîte gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient uw kamer of Gîte om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Ontbijt, tussen 8.30 en 10.00 uur staat het ontbijt voor u klaar
 • Geluidsoverlast; met name tussen 23.00 en 08.00 uur dient geluidsoverlast te worden voorkomen.
 • Radio’s en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.
 • Het is niet toegestaan de handdoeken van de kamer of de Gîtes te gebruiken bij het zwembad.
 • Zwembad gebruik en regels:Kinderen altijd onder toezicht van de ouders.
  Het is niet toegestaan te duiken of te springen in het zwembad.
  Gebruik van opblaas bedden ed. is niet toegestaan.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten, zoals bij aankomst aangetroffen.
 • Een brandblusapparaat staat ter beschikking op elke verdieping. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich beneden bij de receptie.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering
 • Aan het interieur en/of meubilair mogen (zonder toestemming van de beheerder) geen veranderingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.
 • Roken in B&B “Art de Vivre” is niet toegestaan. Wanneer u wilt roken kan dit buiten.